Prawa autorskie materiałów tekstowych, wizualnych, audio, audiowizualnych, zdjęcia i grafiki należą do ich właścicieli. Wszelkie użyte na tej stronie nazwy i logotypy należą do ich właścicieli.

Wykorzystywanie powyższych materiałów bez odpowiednich zgód ich właścicieli i/lub właścicieli ich prawa majątkowych w tym w szczególności RDK IDEA jest nie zgodne z prawem Polskim i/lub innych państw. Część tekstów, zdjęć, nagrań audio, wideo lub materiałów audiowizualnych została opublikowana na licencji Creative Commons i pokrewnych i/lub innych, na mocy tych licencji teksty, materiały wideo, audio, audiowizualne, graficzne, zdjęcia i inne mogły zostać tu opublikowane. Jeśli uważasz, że zamieszczone tu materiały naruszają Twoje prawa autorskie – proszę skontaktuj się z nami.

Na witrynie ricette.pl nie ma treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej. Na stronie nie znajdują się pliki do nagrań audio, wideo, audiowizualnych, i innych do których wydawca strony ricette.pl nie ma praw autorskich/lub innych pozwalających na ich publikację. Na ricette.pl nie znajdują się odnośniki do stron prezentujących treści pornograficzne, treści naganne moralnie i uważane powszechnie za nieetyczne.

Materiały tekstowe, zdjęcia i nagrania audio, wideo i audiowizualne opublikowane na stronie ricette.pl są udostępnione na odpowiednio podpisanych licencjach. Część materiałów zostało udostępnionych do powszechnego użytku na licencji opublikowanej pod materiałem i/lub licencji Creative Commons i licencjach pokrewnych. Oznacza to, że mogą być tu publikowane zgodnie z wytycznymi licencji.

Wszystkie znaki towarowe, logotypy i nazwy firm, producentów i usługodawców zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.